Webbutbildningar

Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner landsting och regioner

Här kan du gå en grundläggande utbildning i Agenda 2030 särskilt inriktad mot förtroendevalda och medarbetare i kommuner landsting och regioner. Utbildningen består av en introduktionsdel och en del för varje mål. Välkommen att delta!

starta

Agenda 2030 och företag

Här kan du gå en grundläggande utbildning i Agenda 2030 särskilt inriktad mot näringslivet och medarbetare på företag och organisationer. Utbildningen består av en introduktionsdel och en del för varje mål. Välkommen att delta!

starta