Agenda 2030 Medlem i Svenska FN-förbundet

Välkommen att göra en utbildning i Agenda 2030 för dig som är medlem i Svenska FN-förbundet. Om det är första gången du är här så måste du registrera dig som deltagare. När du har registrerat dig kan du logga ut och in så många gånger du vill och göra utbildningens olika delar i etapper när det passar dig. På jobbet, i skolan, hemma eller någon annanstans där det passar dig.

Varje del tar cirka fem-tio minuter och avslutas med ett litet quiz. Varje mål har ett antal delmål där några är numrerade och några har bokstäver. De delmål som har bokstäver är mer av metoder för att nå målen.

Utbildningen är producerad med stöd av Sida. Sida har inte deltagit i produktionen utan ansvaret för innehållet är projektets.